ירושלם המאוחדת של תדר הזהב

                                                         טריניטי ירושלם - טיוטה ראשונה

 

ירושלם כוחה ויופייה עוד ייראה, יבוא היום שבני-האנוש יבינו וידעו שירושלם לא שלהם, אלא הם שלה. וביום זה יראה אורה בכל העולם וישנה סדרי עולם. ותקופה זו היא פתיחת אפשור לדבר, עזרה מהבריאה מגיעה להילחם בחושך והאפלה שחדרה ללבבות האדם מכל הדתות, שאפשרו לה לחדור בהם מחולשת אופיים עשו להם אלילים אחרים בני-אנוש ונביאים. אלו הם אשר בוגדים באור הבורא העליון האחד בורא כל היש מנכסים לעצמם מה לא להם, ירושלם טביעת רגלה של רוח הבריאה, מזוהמת בשנאה קנאה ומלחמה. מלחמת אורות בחושך בעיצומה, למרות הנפשות האבודות היא תחזור לייעודה. הבוגדים בבורא העליון האחד שעושים להם דתות לשנאות מלחמות והפרדות של נפשות אינם בני האלוהים גם אם הם יהודים מוסלמים או נוצרים, אלו שמכרתם נשמתכם נפשכם ולבכם לחור השחור שהורס ומכלה את יצירת אור הבריאה, נפלתם במתנת חופש הבחירה, מכרתם את החופש לעבדות האפלה.
ואתם אלו אשר בחרו בצבא אור הבורא האחד יהודים מוסלמים נוצרים אורי נמצא בכם, מקדשים של אור אתם בגוף אנוש, לבכם מדבר אהבה, חמלה, ריפוי, סליחה, בנייה ויצירה ואחדות ואחווה. הביאו את היום לו אתם מחכים, הפיצו את אור לבכם במילים ומעשים, בשלווה, עוצמה, ביטחון ונחישות, התמידו בדרך האור, החזירו נשמות טועות לאור הבורא האחד, יום ניצחון רוח האחד קרב ככל שהחושך מגביר את המלחמה. ירושלם מתחילה בהכנות את אחדותה לקראת ירידת השכינה חזרה לביתה. ירושלם לא שלכם - אתם שלה, עשו כמצוות אורות הבריאה שחוקיה אהבת חינם, אהבת אחווה, אהבת אחדות, אהבת סליחה ואהבת יצירת התרחבות כל אלו. הישמרו מתעתועי שליחי החשכה, שמתחזים לבני אור הבריאה עם מרמה בפיהם ולבם, משכנעים הם במראם ונחישותם כי זוהי המתנה שקיבלו מהחושך כדי לצוד כל נשמה. כך גם הם מכרו את נשמתם נפשם ולבם. 
תיקון עולם יתחיל בירושלם, יהיו הרבה לוחמי חושך שיתנגדו, ינסו ליצור הפחדה ופחד, יזייפו ידיעות, יתלהמו בכוחניות, יכפישו גם את אנשי שלומם וינסו לעשות קול וכל הבא לפיהם על-מנת למנוע את האורות לתיקון עולם. כוחות החושך ילחמו בעיקר בין דתות היהדות והאיסלם וגם בתוך עצמם. אך תפקידם של בני האלוהים נושאי אורות הבורא האחד משני צדדי הדתות וגם בתוכם, הוא לייצר אמון חדש בלי פחד ועם סליחה ואהבת חינם. אלו הם החכמים והחזקים בשכלם, לבם, נפשם ורצונם לשרת את אורות הבריאה האחד ידעו את שמירת שליחי הבורא ויהיו מוגנים מכל רעה. קרב היום לתיקון עולם בירושלם של אחוות ואחדות בני-האלוהים מכל הדתות, של טהרת אדמת ירושלם מכל זוהמת פשעי היושבים בה. קרב היום בו תטהרו את לבבכם מהשחרתו, ותתקדשו במקדש לבכם להפיץ אורות שכינה בכם. ותדעו כבוד, אחדות, אהבה, שוויוניות, פריחה, שמחה, אושר וסיפוק הנשמה, ותדעו ביטחון שלא ידעת קודמו להיות בחברת חברים שהיו אויבים ועכשיו הם אחים. ותדעו שכל זאת קרב ובא, הפיצו את אורות מקדש לבכם, את כוחכם מכוח אהבת זרע אור הבריאה. הנביטו את זרעי אורכם למען תיקון עולם.


מבנה ירושלם המאוחדת

הר הבית יהיה רשות רוחנית עצמאית שתנוהל ע"י נבחרי שלושת הדתות: יהדות, איסלם והכנסייה היוונית.
- את הנבחר היהודי יבחרו יהודי העולם. נשים וגברים באופן שווה.
- את הנבחר המוסלמי יבחרו אירן איחוד האמירויות וערב הסעודית ביחד תוך ניהול הבוחרים האיסלם בעולם - נשים וגברים באופן שווה.
- את נבחר הכנסייה היוונית אורתודוקסית יבחרו בני הדת נשים וגברים באופן שווה.
הנבחרים חייבים להיות בעלי יכולת גינוי של איבה, הסתות ועוולות שבני דתם עושים בשם הדת לכל בני אנוש.
הנבחרים ייתנו פעם בחודש דרשה עולמית בשידור חי לעמו בשפת עמו מתוך הכתובים של הדת, על סובלנות, אחווה, עזרה הדדית, אהבת ילדי האלוהים, כבוד הדדי, חמלה, וניצחון הטוב את הרע. ברוח זו ידברו לבני דתם בעולם.
הנבחרים ישתפו פעולה ביחד ויפגשו אחת לשבוע לשיחות הכרות העמים, בניית אמון, תמיכה, והכרות אישית.
כל נבחר ידבר ויתקשר אך ורק עם בני עמו בעולם, לא ידבר או יפנה לכלל דת אחרת.
על הנבחרים אסור להיות בקשר פוליטי כל שהוא בזמן כהונתו. למעט ביקורים ממלכתיים שנושאם דתי חיובי להארה.
לנבחרים מותר להיפגש רק בשלישייה, אסור להם להיפגש לשיחה רק שניים מהשלישייה. אם הנוצרי רוצה לדבר עם היהודי, המוסלמי חייב להיות נוכח בשיחה. וכך האלה.
פעם בשנה שלושת הנבחרים יקיימו ביחד את "יום אחדות האחד"  עם קהל המאמינים של שלושת הדתות בהר הבית בנאומים ותפילות לאהבת האל. חגיגות יהיו יממה שלמה.

המועצה הראשונה

לכל נבחר דת יהיה 7 חברי מועצה, סה"כ 21 חברי מועצה. 
החוקים של המועצה וחבריה הם בלתי מתפשרים. 1. כבוד 2. הערכה 3. עזרה הדדית מחייבת 4. יושרה 5. כנות 6. יכולת גישור 7. יחסי אנוש חברים.
כל חבר מועצה יבחר בזכות כישורו והיכולת שלו לשתף פעולה תוך כדי עמידה קפדנית בחוקים.
לכל חבר מועצה יהיה עוזרים אישיים שגם עליהם חלים החוקים שעל ח.המועצה. 
הנושאים שחברי המועצה צריכים להיות מוכשרים מקצועית עבור כך הם: 1. חינוך 2. יחסים בין לאומיים 3. גישור משפטי 4. ניהול טכסי דת ובקיאות בדת 5. איש כספים בכיר 6. יחסי ציבור ותקשורת 7. ניהול וארגון כולל קשר עם רשויות.
כמו עם הנבחרים כך עם המועצה הגדולה. אם ח.מועצה רוצה לדבר עם חברו לנושא, הוא חייב לזמן גם את השלישי. דוגמא: ח.מועצה מוסלמי של נושא חינוך רוצה לדבר עם עמיתו הנוצרי בחינוך, הוא חייב להזמין את היהודי כדי שהפגישה תתקיים כראוי.
לכל אחד שעובר על חוקי המקום נעשה שימוע עם הצבעה חשאית של המועצה. אחרי 3 קביעת אשמה מהמועצה, החבר מוחלף מיידית. 

שירותים וחוקים

עיריית ירושלים תספק שירותים בתשלום של תברואה.  
המקום יתקיים, יתפתח וישופץ מתרומות של אנשים ומדינות שישמחו להיות חלק מנס תיקון עולם.
במרחק רדיוס של 700 מטר מהר הבית יתקיימו החוקים החדשים שחלים בהר הבית לשם טיהור הקדושה. החוקים ייאכפו כל יום באופן שוטף. מי שהחוקים לא מתאימים לו יוצא מחוץ לרדיוס ע"י אוכפי החוק. 
רק יהודים מטפלים ואוכפים את החוק על יהודים, מוסלמים על מוסלמים והנוצרים על נוצרים.
צוותי החוק ואוכפי החוק משלושת הדתות ישתפו פעולה ביחד באימונים ומפגשים חברתיים יזומים לשם למידה, התייעלות, הכרות ורכישת אמון. 
היהודים, המוסלמים והנוצרים יכבדו את עצמם, את המבקרים ואת המקום. ואת הדרך של כל בני דת להביע טכסים על-פי דרך אמונתם. מבקר אשר יימצא לא מכבד או מטריד או מזיק או מסיט בתחום שיפוט חוקי המקום כולל 700 מטר מרחק רדיוס מהר הבית, יישפט ע"י בני דתו לעונש אחד ששווה לכולם ללא הקלה. צום 7 ימים רצוף במתקן מוסדר לזה, או הרחקה ל-7 מהמקום כולל הרדיוס.

רק ככה תוכלו להוכיח את אהבתכם לאור הבורא - רק ככה תוכלו לאות את אורות הבריאה בבואה 
רק יהודי אמתי יודע זאת! ומוסלמי אמיתי יודע זאת! ונוצרי אמיתי יודע זאת! אלו שאומרים אחרת הם טפילים חשוכים שמשתמשים בדתות שלכם! 

הבורא העליון האחד
ומלכי-צדק מלך-שלם-ירושלם

מאת: צופיה הראל

(ההמשך למפרט נמצא אצלי)

 

תפילת אחד אחדות הדתות

 


 

 

 

 

 

 

לכל שאלה ולקבלת ייעוץ, השאירו פרטים:

loading